Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż :

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Kukla prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Elektro-Luk” Instalacje Elektryczne Kukla Łukasz z siedzibą 44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Nowa 15 B. Można się z nami kontaktować pisząc na adres mailowy biuro.elektroluk@op.pl lub tradycyjnie na adres wskazany powyżej.

 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (zwanej RODO) tj. niezbędności przetwarzania w celu realizacji umowy

 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

• Inne podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

• Podmioty zapewniające administratorowi obsługę techniczną, księgową i prawną

 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą

• przez okres 7 lat w przypadku danych finansowo-księgowych oraz

• w pozostałym zakresie do czasu realizacji uzasadnionego interesu biznesowego administratora

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


6)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować nie możnością zawarcia umowy.